...frysa ägg?

– en möjlighet för kvinnor att bevara eller förlänga sin fertila period

Välkommen till denna hemsida om äggfrys!

Allt fler kvinnor väljer att frysa in sina ägg tidigt i livet för att kunna få barn senare. Redan vid 30 års ålder inleds en lätt sänkning av fruktsamheten hos kvinnan, en sänkning som blir mer markant vid 35 års ålder. Här har vi samlat information om bakgrunden till varför man kan vilja frysbevara sina ägg, hur det går till och vart man kan vända sig.

Vad innebär äggfrysning?

Äggfrysning innebär att man går igenom en stimulering som till IVF men istället för att äggen används på en gång fryses de ned och sparas för användning senare. I fryst tillstånd åldras inte äggen. På så vis kan man, om man behöver det, få glädje av sina egna unga ägg senare i livet, fastän man själv har blivit äldre.

Vill du veta mer?

För vem lämpar det sig
att frysa och spara sina ägg?

Vilken utredning behövs?

Vart kan jag vända mig?

Hur går det till?

Vad kostar det?

Läs mer på nästa sida och här!

Har du redan bestämt dig?

Vi kan hjälpa dig – både med rådgivning, frågor och planering! Vi kan äggfrys! Kontakta oss!