Priser

Infrysning av ägg vid Carl von Linnékliniken

All behandling betalas i förskott. Betalning sker med kort eller via bankgiro eller privatgiro. Vi hanterar inte kontanter på belopp >5000 kr.

I priset ingår hormonstimulering, uthämtning av ägg, nedfrysning av de ägg som är mogna samt frysförvaring under det första året.

OBS! Kostnaden för mediciner tillkommer och ingår inte i högkostnadsskyddet.

V g se Carl von Linnéklinikens webbplats för aktuellt pris.

Bank- och privatgironummer

Bankgiro:   5663-3811

Privatgiro: 55 82 50-7

Betalning från utlandet

IBAN: SE67 9500 0099 6042 0558 2507

BIC: NDEASESS

Carl von Linnékliniken HB